หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
นายสำเนา แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.ในเมือง
“ เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ขจัดเด็ดขาดยาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
 
 
จุดมุ่งหมาย
 
 
  ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
  เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น
  เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของตำบลในเมืองมีมาตรฐาน ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
  เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม และอาชีพที่นอกเหนือจากการเกษตร
  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
  สร้างความพร้อมของตำบลในเมืองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
  เพื่อพัฒนาให้ตำบลในเมืองเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน มีคุณภาพ เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดี กินดี มีความรู้สูง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  เพื่อยกระดับมาตรฐานงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
  เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและหลักการมีส่วนร่วม
  เพื่อทำให้ตำบลในเมืองมีความสะอาด ทิวทัศน์ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการเกษตร
   
แนวทางการพัฒนา
   
  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่าย สินค้าเกษตร
  การเพิ่มศักยภาพเกษตรกร
ในพื้นที่พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
   
  พัฒนาการคมนาคม
  พัฒนาด้าน น้ำอุปโภคและบริโภค
  พัฒนาด้าน ไฟฟ้า
  พัฒนาการติดต่อสื่อสารและพัฒนาสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านเศรษฐกิจ
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พร้อมพัฒนาทักษะ
และองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และ OTOP
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AC)
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสังคม
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข
  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและบ้านเมืองน่าอยู่
  การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
  ส่งเสริมศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการเมือง การบริหาร
   
แนวทางการพัฒนา
   
  ยกระดับมาตรฐานงาน อบต.
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
   
แนวทางการพัฒนา
   
  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทร : 055-456-189
โทรสาร : 055-456-189 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 13,456,780 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10