หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
นายสำเนา แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
บุคลากร
 
 


 
นางอุษา พยาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ในเมือง
 
กองคลัง
 


 
นางอุษา พยาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวอัมภิกา เพ็ชรเกิด
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวนฤมล สิงเหม
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวฐิติกานต์ สำเภาทอง
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ )


นายจาตุรนต์ มุสิกสุต
พนักงานจ้างทั่วไป (ปฎิบัติงานบันทึกและจัดเก็บค่าน้ำประปา)


นางสาวศุภรัตน์ เฟื่องเพ็ชร
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานการเงินการบัญชีและการพัสดุ)


นายพิษณุ พานทอง
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
ปฏิบัติงานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินและงานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ยินดีให้บริการประชาชน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทร : 055-456-189
โทรสาร : 055-456-189 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 9,222,406 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10