หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
นายสำเนา แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 58  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 14 ก.พ. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการของประชาชนในการเสนอชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.2537และแก้ไขเพิ่มเติมและแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2563 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 87  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่4)พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 82  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3 พ.ศ.2561 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 81  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่10)พ.ศ.2558 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 80  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ.2543 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 79  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาผู้บริหารท้องผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 88  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกู้เงินขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2563 [ 23 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 85  
 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 [ 17 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 146  
 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 151  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 142  
 
  (1)  
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
ยินดีให้บริการประชาชน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทร : 055-456-189
โทรสาร : 055-456-189 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 12,145,565 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10