หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
นางอุษา พยาวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ปฎิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติตำบล
 
ตำบลในเมือง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ห่างจากอำเภอพิชัยประมาณ 2 กิโลเมตร มีแม่น้ำน่านไหลผ่านทาง ด้านทิศตะวันตกของตัวเมือง ในสมัยโบราณมีกำแพงเมืองสองชั้นและคูน้ำ หนึ่งชั้น ตำบลในเมืองเป็นเมืองพิชัยโบราณที่ปรากฏ ชื่อในเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น พงศาวดาร และบันทึกชาวต่างชาติที่มีอายุร่วมในสมัยอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่กล่าวถึงเมืองพิชัยแสดงให้เห็นว่า “เมืองพิชัย” เป็นเมืองที่สำคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 และตำบลในเมืองที่เป็นเมืองเก่าพิชัยปัจจุบัน ยังมีโบราณสถานที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ เช่น วัดหน้าพระธาตุ กำแพงเมืองพิชัย อนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลในเมือง
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ตั้งอยู่เลขที่ 69/2 หมู่ 4 ตำบลในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120 พื้นที่ทางตอนกลางทางทิศตะวัน ออกเฉียงเหนือของอำเภอพิชัย ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัย เป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 20,258 ไร่
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาอิน และตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
แผนที่
 
ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ต.คอรุม
อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
บ้านหน้าพระธาตุ
บ้านหน้าพระธาตุ
บ้านคลองกะชี
บ้านในเมือง
บ้านหัวค่าย
บ้านห้วยคา
บ้านคลองละวาน
บ้านนาใต้คลองโตงเตง
บ้านวังพะเนียด
เทศบาลตำบลในเมือง
เทศบาลตำบลในเมือง
ตำบลไร่อ้อย
ตำบลคอรุม
ตำบลบ้านหม้อ
ตำบลนาอิน
ตำบลนายาง
01
02
07
03
04
09
06
08
05
ต.นาอิน
และต.นายาง
อ.พิชัย
จ.อุตรดิตถ์
ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,545 คน แยกเป็น
  ชาย จำนวน 3,130 คน คิดเป็นร้อยละ 47.82
  หญิง จำนวน 3,415 คน คิดเป็นร้อยละ 52.18
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,759 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 201.32 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านหน้าพระธาตุ 596 641 1,237 765
2 บ้านหน้าพระธาตุ 212 215 427 157
3 บ้านในเมือง 409 480 889 508
4 บ้านหัวค่าย 531 601 1,132 355
5 บ้านวังพะเนียด 260 309 569 211
6 บ้านคลองละวาน 373 377 750 267
7 บ้านคลองกะชี 236 184 420 125
8 บ้านนาใต้คลองโตงเตง 318 395 713 248
9 บ้านห้วยคา 195 213 408 123
รวม 3,130 3,415 6,545 2,759
 
ที่มา : ข้อมูลจากสำนักทะเบียน อำเภอพิชัย ณ วันที่ 16 มกราคม 2562
 

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทร : 055-456-189
โทรสาร : 055-456-189 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 7,865,158 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์ |
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10