หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
 
 
นายสำเนา แจ่มแจ้ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
   
ประชากรในเขตตำบลในเมือง ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลัง อ้อย ดังนี้
  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 70
  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 13
  อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8
  อาชีพค้าขายและอื่นๆ ร้อยละ 9
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลในเมือง ร้อยละ 90 มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการทำการเกษตร ลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ปานกลางประมาณ 50 - 60 เมตร มีลำคลองหลายสายไหลผ่านพื้นที่ ประกอบด้วย คลองกะชี คลองโตงเตง คลองกด คลองละวาน คลองวัดไพร และคลองห้วยคา
 
ภูมิอากาศ
   
  ฤดูร้อน จากเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝน จากเดือนมิถุนายน - กันยายน
  ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
           
  ประชาชนตำบลในเมืองส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 99 ที่เหลือนับถือศาสนาคริตส์
  วัดในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง
  1. วัดหน้าพระธาตุ (วัดหลวงพ่อโต)
  2. วัดวังพะเนียด
  3. วัดคลองละวาน
  4. วัดนางลิง (วัดคลองกะชี)
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
   
  ประเพณีเข้าร่วมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโต
และของดีเมือง
  ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัว
  ประเพณีแห่เทียนพรรษา
  ประเพณีลอยกระทง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น
เช่น แกงหอยรสเด็ด ไส้กรอก การใช้สารชีวพันธ์ทดแทนสารเคมี ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องและวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น : ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยกลางกันหมด
สินค้าพื้นเมือง : ได้แก่ ดอกไม้จันทน์ น้ำพริกปลาร้าทรงเครื่อง แกงหอยรสเด็ด ไส้กรอก การใช้สารชีวพันธ์ทดแทนสารเคมี ขนมทองม้วน กล้วยฉาบ น้ำพริกปลาร้า ผลิตภัณฑ์จากผ้า
 
การศึกษาในตำบล
           
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าพระธาตุ ม.1
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ในเมือง ม.4
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองละวาน ม.6
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกะชี ม.7
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง
 
  - โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ม.1 - โรงเรียนบ้านหัวค่าย ม.4
  - โรงเรียนบ้านคลองละวาน ม.6 - โรงเรียนบ้านคลองกะชี ม.7
 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพิชัย จำนวน 1 แห่ง
  วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จำนวน 1 แห่ง
  ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง
  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวนทั้ง 9 หมู่บ้าน
 
การสาธารณสุขในตำบล
           
  โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง
    ได้แก่ โรงพยาบาลพิชัย
  แพทย์ประจำตำบล คือ นายทัศนัย สิงห์ทอง
  หมอนวดแผนไทย คือ ชมรมนวดแผนไทย (กศน.ตำบลในเมือง)
  อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลในเมือง (อสม.)
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน จำนวน 9 แห่ง
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
  กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพตำบลในเมือง
    จำนวน 1 แห่ง
 
การคมนาคม
           
มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุกหมู่บ้าน โดยมีถนนดิน ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง ดังต่อไปนี้
  ถนนสายหลัก จำนวน 11 สาย
  ถนนสายรอง (ภายในหมู่บ้าน)
  1. มีถนนดิน จำนวน 3 สาย
  2. มีถนนดินลูกรัง จำนวน 36 สาย
  3. มีถนนลาดยาง จำนวน 11 สาย
  4. มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
      จำนวน 35 สาย
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120 โทร : 055-456-189
โทรสาร : 055-456-189 ต่อ 19
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง
จำนวนผู้เข้าชม 13,456,735 เริ่มนับ 28 ก.พ. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10